LINE : @970avsdk

login

เข้าสู่ระบบ
ติดต่อ 098-998-0989 @970avsdk
หรือ สมัคระบบอัติโนมัติหน้าเว็บ
เติมเครดิต โอนขั้นต่ำ 200 บาท
แจ้งโอนเงินผ่านทางหน้าเว็บระบบ AUTO รวดเร็ว 1 นาที
รอรับ Username และ Password
เริ่มเล่นได้เลย เพียง 1 นาที

บาสเกตบอล

บาสเกตบอล เป็นกีฬาประเภททีม มีผู้เล่นฝ่ายละ 5 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำ ลูกบาสเกตบอลไปโยนลงห่วงประตู ของฝ่ายตรงกันข้ามให้ได้มากที่สุดโดยมีทักษะการเล่นได้แก่ การส่ง – รับลูกการเลี้ยงลูกและการยิงประตู
            กีฬาบาสเกตบอลมีกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มจาก ดร. เจมส์ เอ เนสมิท (JamesA.Naismith) ได้ คิดขึ้นเพื่อเล่นในโรงพลศึกษาของโรงเรียนฝึกอบรม ของสมาคมวายเอ็มซีเอนานาชาติ(International Young Men’s Christian Association Training School) ที่เมืองสปริงฟีลด์ มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ในช่วงที่มีหิมะตกเมื่อ ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434) โดยใช้ ตะกร้าลูกพีช 2 ใบแขวนเป็นประตูจึงทำให้กีฬานี้ได้ชื่อว่าบาสเกตบอล (Basketball) การเล่นครั้งนั้นใช้ ลูกฟุตบอลเป็นลูกบอล มีผู้เล่นทั้งหมด 18 คน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 9 คน มีกฎการเล่น 4 ข้อ คือ
            1. ห้ามถือลูกเคลื่อนที่
            2. ห้ามมิให้ผู้เล่นปะทะตัวกัน
            3. ประตูอยู่ระดับศีรษะและขนานพื้น
            4. ผู้เล่นจะถือลูกบอลนานเท่าใดก็ได้ และผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องไม่ถูกตัวผู้เล่น

สนาม แคบ ดังนั้นจึงทำให้เกมการเล่นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งยังลดการปะทะกันอีกด้วยในปัจจุบันกติกาการเล่นดังกล่าวยังคงปรากฏอยู่ ณ โรงพลศึกษา เมืองสปริงฟีลด์ คือ
             1. การโยนลูกจะใช้มือเดียวหรือสองมือโดยไปในทิศทางใดก็ได้
             2. การตีลูกจะใช้มือเดียวหรือสองมือตีไปทิศทางใดก็ได้
            3. ผู้เล่นจะพาลูกบอลวิ่งไม่ได้และต้องส่งตรงจุดรับลูกบอลยกเว้นขณะที่วิ่งมารับลูกด้วย ความเร็วให้เคลื่อนไหวได้เล็ก น้อย
            4. ต้องจับลูกบอลด้วยมือทั้งสองข้างโดยไม่ให้ใช้ส่วนอื่นของร่างกาย
            5. การเล่นจะชน คือผลักหรือทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มถือว่าฟาวล์หนึ่งครั้งถ้าฟาวล์ครั้งที่สองให้ออกจากการแข่งขัน

บาสเกตบอล

บาสเกตบอล

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
            กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ทำให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์ดังนี้
             1. ช่วยพัฒนาส่งเสริมสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมแก่บุคคล
             2. ช่วยพัฒนาส่งเสริมกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย (motor skills) ให้ทำงานประสาน กันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นมือ เท้า สายตาให้เคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง
            3. เป็นกิจกรรมนันทนาการสำหรับพักผ่อนคลายความตึงเครียดแก่ผู้เล่นและผู้ชม
            4. ช่วยฝึกการตัดสินใจและรู้จักคิดแก้ปัญหาตลอดจนมีสมาธิที่ดี
             5. ช่วยฝึกให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะและรู้จักให้อภัย
             6. ใช้เป็นสื่อนำในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและส่วนรวม
            7. ใช้เป็นสื่อนำในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
            8. ผู้เล่นที่มีความสามารถจะทำชื่อเสียงให้แก่ตัวเองวงศ์ตระกูลและประเทศชาติ
             9. เป็นวิชาชีพด้านหนึ่งสำหรับงานกีฬา เช่น การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ เป็นต้น

บาสเกตบอล

Basketball is a team sport. There are 5 players each with the aim of leading The basketball is thrown into the basket. The ability to play as many opponents as possible, with skills such as passing-through, dribbling and shooting.
Basketball was first established in the United States by Dr. James Enismith (JamesA.Naismith) conceived to play in the training school gymnasium. Of the International YMCA (International Young Men’s Christian Association Training School) in Springfield. Massachusetts During the snow in 1891 (BE 2434) using 2 peach baskets hanging as a door, so this sport is called Basketball (Basketball) to play at that time. Soccer ball is a ball There are a total of 18 players, divided into 2 sides, 9 people each with 4 rules of play:
1. Do not hold the ball moving.
2. It is forbidden to let players collide with each other
3. The door is at head level and parallel to the floor.
4. Players may hold the ball for any length of time. And the opposing player must not touch the player r

ติดต่อเราผ่านทาง [email protected] : @UFACSI99

หรือสมัครสมาชิคผ่านทางหน้าเว็บไซต์ : Ufacsi99

cialis 20 mg